เว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรม 66 (สพม. ) ระดับชาติ (ส่วนกลาง)
http://www.sillapa.net/home/

เว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรม 66 (สพม.) ของ สพม. เขต 28
http://www.esan66.sillapa.net/sm-ssk1/

ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ สพม. 28 จังหวัดศรีสะเกษ คลิกที่นี่
ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ สพม. 28 จังหวัดยโสธร คลิกที่นี่

หนังสือราชการ กลุ่มนิเทศฯ สพม.เขต 28

 • การจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร เรียน ประธานศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน วันที่ 14 ตุลาคม 2559รายละเอียด ดาวน์โหลดที่นี่
  ส่ง 12 ต.ค. 2559 19:17 โดย sesao28 admin
 • ดาวน์โหลดเอกสาร การประชุมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ดาวน์โหลด เอกสารการอบรมจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ วันที่ 21-22 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ สพม. เขต 28
  ส่ง 20 ต.ค. 2559 06:21 โดย สิทธิพงษ์ สุพรม
 • อบรม STEM Education แจ้งโรงเรียนเข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ดังแนบ
  ส่ง 12 ก.ค. 2559 02:21 โดย sesao28 admin
 • STEM Education ศูนย์สะเต็มศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดก ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2559 01:52 โดย sesao28 admin
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

 • "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กลุ่มนิเทศ สพม. เขต 28 จัดทำคู่มือการนิเทศ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และรายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้กับ Smart Trainer จำนวน ...
  ส่ง 8 ก.ค. 2559 00:11 โดย sesao28 admin
 • การอบรม Cloud Computing ศนฐ. จัดอบรม Cloud Computing เพื่อพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 2 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล จังหว ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 20:20 โดย sesao28 admin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวและบทความ

 • รมว.ศธ.บรรยาย นโยบายสำคัญของ ศธ. ในการอบรมสัมมนาผู้บริหาร รร.ไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ - พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ" ในการอบรมส ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2559 01:47 โดย sesao28 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 • การพัฒนานวัตกรรม STEM Education ศูนย์สะเต็มศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเร ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2559 02:18 โดย sesao28 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ถ่ายทอดสด เรื่อง "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กับการทดสอบ O-Net