หนังสือราชการ

การจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร

โพสต์12 ต.ค. 2559 19:14โดยsesao28 admin   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2559 19:17 ]

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จัดทำโครงการเรียน ประธานศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน วันที่ 14 ตุลาคม 2559
รายละเอียด ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร การประชุมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

โพสต์4 ต.ค. 2559 23:41โดยนายสิทธิพงษ์ สุพรม   [ อัปเดต 20 ต.ค. 2559 06:21 โดย สิทธิพงษ์ สุพรม ]

ดาวน์โหลด เอกสารการอบรมจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ วันที่ 21-22 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ สพม. เขต 28

อบรม STEM Education

โพสต์12 ก.ค. 2559 02:04โดยsesao28 admin   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2559 02:21 ]

แจ้งโรงเรียนเข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) ดังแนบ

STEM Education

โพสต์6 ก.ค. 2559 01:59โดยsesao28 admin   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2559 01:52 ]


ศูนย์สะเต็มศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง “สะเต็มศึกษา” (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๕๗๑๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ตึกคณะครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์1 ก.ค. 2559 19:55โดยsesao28 admin

กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.28 ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล และการจัดทำวิดิทัศน์นำเสนองานอาชีพ ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2559ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สพม.28 

1-5 of 5