การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์1 ก.ค. 2559 19:55โดยsesao28 admin
กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.28 ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล และการจัดทำวิดิทัศน์นำเสนองานอาชีพ ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2559ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สพม.28 
Comments