STEM Education

โพสต์6 ก.ค. 2559 01:59โดยsesao28 admin   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2559 01:52 ]

ศูนย์สะเต็มศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง “สะเต็มศึกษา” (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๕๗๑๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ตึกคณะครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Comments