อบรม STEM Education

โพสต์12 ก.ค. 2559 02:04โดยsesao28 admin   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2559 02:21 ]

แจ้งโรงเรียนเข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) ดังแนบ