กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

กลุ่มนิเทศ สพม. เขต 28 จัดทำคู่มือการนิเทศ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และรายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้กับ Smart Trainer จำนวน 300 ทีมทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นคู่มือแนวทางในการช่วยเหลือโรงเรียนตามกำหนดการ Road Map

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์6 ก.ค. 2559 02:03โดยsesao28 admin   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 00:11 ]


กลุ่มนิเทศ สพม. เขต 28 จัดทำคู่มือการนิเทศ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และ
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/web/_/rsrc/1455249758930/hnangsux-rachkar/karcadthanaewthangkarnitheskarcadkickrrm4h/3734.jpg
รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้กับ Smart Trainer จำนวน 300 ทีมทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นคู่มือแนวทางในการช่วยเหลือโรงเรียนตามกำหนดการ Road Map

การอบรม Cloud Computing

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:13โดยsesao28 admin   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:20 ]

ศนฐ. จัดอบรม Cloud Computing เพื่อพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 2 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล จังหวัดปทุมธานี

1-2 of 2