การอบรม Cloud Computing

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:13โดยsesao28 admin   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:20 ]
ศนฐ. จัดอบรม Cloud Computing เพื่อพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 2 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล จังหวัดปทุมธานี
Comments