ข่าวประชาสัมพันธ์

มีหลักสูตรและข้อสอบออนไลน์หลากหลายหลักสูตรให้เลือกเรียนครับ เรียนจบแล้วได้เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ไว้เป็นหลักฐานด้วย เข้าไปทดสอบกันเลย คลิ๊ก